Zasilanie elektrowni atomowej - wygaszanie reaktora.

Wygaszenie reaktora atomowego

Awaryjne czy też planowe przerwanie reakcji zachodzących w reaktorze atomowym trwa do kilkunastu sekund. W nowoczesnych elektrowniach jest to nawet czas w granicach jednej sekundy i przebiega całkowicie automatycznie. Wyłączenie może zostać zainicjowane ręcznie lub przez automatykę czuwającą nad bezpieczeństwem reakcji.

Moc reaktora utrzymywana jest w optymalnym zakresie przy pomocy „prętów kontrolnych” których opuszczenie spowalnia reakcję. W przypadku awarii reakcja jest całkowicie hamowana i w ciągu sekund od przerwania reakcji moc reaktora spada do kilku procent.

Na tym jednak nie koniec. Ze względu na moce reaktorów wyrażane w setkach i tysiącach MW nawet kilka procent czy ułamki procenta tej mocy to nadal MW (megawaty, czyli miliony watów) energii. Tak duże ilości energii są nadal emitowane przez reaktor na wiele godzin a nawet dni po wyłączeniu. Dlatego o ile wyłączenie reaktora przebiega szybko to jego wygaszenie wymaga długiego czasu. Przez cały czas wygaszania reaktor musi być chłodzony i ewentualne problemy z zapewnieniem energii do chłodzenia wygaszanego reaktora są najpoważniejszym zagrożeniem związanym z eksploatacją elektrowni atomowej.

Zasilanie dla elektrowni ?

Elektrownia atomowa jest potężnym źródłem energii, jedna może zasilać kilka miast, jednak do sprawnego i bezpiecznego działania potrzebuje dostępu do sieci energetycznej. Działająca elektrownia atomowa nie jest łatwa do zatrzymania. Wygaszenie elektrowni atomowej to długotrwały proces.

Elektrownia atomowa musi działać jako część sieci energetycznej, w której pełni głównie rolę dostawcy ale czasem wspomaga się energią z zewnątrz i korzystając z sieci jest w stanie oddać nadmiar energii.

Energia produkowana w procesie rozszczepiania atomu jest na tle innych źródeł energii:

  • ekologiczna ze względu na małą ilość odpadów
  • tania ze względu na małą ilość potrzebnego surowca

A jednocześnie, co jest podkreślane przez przeciwników energetyki atomowej taka elektrownia jest:

  • wysoce szkodliwa ze względu na bardzo wysoką toksyczność odpadów
  • niebezpieczna - trudna do opanowania w przypadku awarii

Zasilanie awaryjne w elektrowni atomowej

Praktycznie wszystkie systemy działające w elektrowni atomowej mają wysoki priorytet i wymagają awaryjnego zasilania. Dla obiektów o tak wysokim znaczeniu poziomów awaryjnego zasilania jest kilka. Są to zewnętrzne źródła energii - kilka połączeń z ogólnokrajową siecią energetyczną, na dalszym poziomie agregaty elektryczne pracujące już w ramach elektrowni, następnie zasilacze awaryjne działające w oparciu o baterie dużych akumulatorów bezobsługowych.

Duzy akumulator do UPSa

Bezpośrednio przed sprzętem elektronicznym konieczne jest dodatkowo zastosowanie indywidualnych zasilaczy UPS, wyposażonych w mniejsze akumulatory, najczęściej umieszczone w szafach RACK - ostatniej linii obrony przed wahaniami napięcia, przerwami w zasilaniu. Pewnego zasilania wymagają również wszelkie systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowe, nagłośnienia, kontroli dostępu.