Konserwacja urządzeń zasilania awaryjnego

Utrzymanie zasilania

Zasilanie awaryjne instalowane jest aby podniesienia jakości oraz zagwarantowania ciągłość dostaw energii. Dlatego wszystkie urządzenia wchodzące do systemu awaryjnego zasilania muszą być utrzymane w nienagannym stanie.

Przyczyna awarii

Wadliwie funkcjonujące zasilanie awaryjne może zostać przyczyną pomocniczych awarii dlatego że umiejscowione jest często wprost przed zabezpieczanym urządzeniem. Przeto zasadniczym komponentem sieci jest bypass - przełącznik umożliwiający pominięcie uszkodzonego lub poddanego czynnościom serwisowym urządzenia.